Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W roku szkolnym 2021/2022 w dniu 01.09.2020r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpocznie się według następujących zasad:
– spotkanie z Dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy w sali gimnastycznej zorganizowane będzie  tylko dla klasy 1a i 1bs o godzinie 9:00

(spotkanie jest zorganizowane dla ucznia i jednej osoby towarzyszącej (rodzic/opiekun prawny), która jest zdrowa, nie przebywa z osobami na kwarantannie. Do szkoły wchodzimy wejściem od boiska.
• Uczniowie i rodzice/opiekunowie  przychodzą w maseczce, zachowując dystans min.1,5 m

Klasy II – VIII przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą w swoich klasach wg następującego harmonogramu.

(Podane godziny, to godziny wejścia do szkoły. Uczniowie czekają przy wyznaczonym  wejściu na wychowawcę i wraz z nim udają się do sali !!!!)

A – wejście główne do szkoły (od ulicy),

– klasa IIa  godzina 8:45(sala nr37)

– klasa IIbs godzina 8:45 (salanr 33)

– klasa VIIIa godzina 9:15 (sala nr29)

– klasa VIa godzina 9:00 (sala nr23)

– klasa VIIa godzina 9:00 (sala nr1)

– klasa VIIIb godzina 10:00 (sala nr23)


B – wejście od boiska z tyłu od strony świetlicy, portierni:

– klasa IIIa godzina 8;45 (sala nr30)

– klasa IIci  godzina 8;45(sala nr35)

– klasa IVa godzina 9;15 (sala nr28)

– klasa Va godzina 9;15 (sala nr24)

– klasa VIIb godzina 9;30 (sala nr2)

Na spotkanie do szkoły przychodzi uczeń, który jest zdrowy, nie przebywa z osobami na kwarantannie.
Uczniowie przemieszczają się na terenie szkoły w ciągach komunikacyjnych w maseczkach.