Jak co roku w okresie świątecznym odbyła się szkolna akcja charytatywna – „Świąteczna Paczka”.
To dzięki Wam Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele w wybranym domu zagościły radość, nadzieja i przekonanie, że nikt na tym świecie nie jest sam!
Zaangażowanie w tę akcję to była  lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane serce!