Ogłoszenie

    W związku z trwającą rekrutacją do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie przedszkola, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez przedszkole.

Jednocześnie informuję Państwa, że decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania wniosku dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 838/2020 z dnia 18 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 Dyżur w przedszkolu 

Piątek             20.03.2020 od 8:00 – 13:00

Poniedziałek 23.03. 2020 od 12:00 – 15:00 

Wtorek          24.03.2020 od 8:00 -13:00

Środa              25.03.2020 od 11:00 -15:00

Czwartek        26.03.2020 od 8:00 – 13:00

Piątek             27.03.2020 od 11:00 – 15:00