Harmonogram pracy przedszkola

HARMONOGRAM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DZIECI MŁODSZE

600-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i gry wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
800-845 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne. Zabawa ruchowa.
845-900 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
900-930 Śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
930-1015 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
1015-1145 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
1145-1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
1200-1230 Obiad. Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
1230-1345 Leżakowanie. Relaksacja, czytanie bajek, relaks przy muzyce.
1345-1400 Przygotowanie do podwieczorku.
1400-1415 Podwieczorek.
1415-1700 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne; praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

DZIECI STARSZE

600-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i gry wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
800-830 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne
830-845 Ćwiczenia poranne.
845-900 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
900-930 Śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
930-1100 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
1100-1145 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie przedszkolnym, w lesie) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
1145-1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
1200-1230 Obiad. Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
1230-1245 Ćwiczenia relaksacyjne.
1245-1345 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
1345-1400 Przygotowanie do podwieczorku.
1400-1415 Podwieczorek.
1415-1700 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne; praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

DZIECI W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH

600-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i gry wg zainteresowań dzieci – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
800-830 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne. Praca z dzieckiem z orzeczeniem wg indywidualnego programu.
830-845 Ćwiczenia poranne.
845-900 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
900-930 Śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
900-1100 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Dzieci niepełnosprawne realizują podstawę programową  przy wsparciu specjalistów: psychologa, logopedy i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.
1100-1100 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie przedszkolnym, w lesie) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
1145-1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
1200-1230 Obiad. Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
1230-1245 Ćwiczenia relaksacyjne.
1245-1345 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
1345-1400 Przygotowanie do podwieczorku.
1400-1415 Podwieczorek.
1415-1700 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne; praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.