Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 2019/2020

  1. Przewodniczący – p. Agata
  2. Zastępca Przewodniczącego – p. Iwonka
  3. Skarbnik – p. Ania
  4. Protokolant – p. Ania