Opłaty w przedszkolu są następujące:

Śniadanie – 1,75 zł

Obiad – 3,50 zł

Podwieczorek – 1,75 zł

Razem 7 zł na  dzień  za 3 posiłki 

Od 8 :00  – 15 :00 -8 zł  x 22 dni = 176,00 zł

Od 8:00 – 14:00 –  3 posiłki  7 zł x 22 dni  = 154,00  bez dopłaty godzinowej     

Od 8:00 – 14:00 – 2 posiłki 5,25 zł x 22 dni =115,50 zł bez dopłaty godzinowej

8:00 – 14 :00 godziny w przedszkolu bez dopłaty godzinowej

3 posiłki                 7,00 zł na dzień

2 posiłki                 5,25 zł na dzień

1 godz dopłaty – 22dni x 8,00 zł = 176,00 zł

2 godz dopłaty – 22dni x 9,00 zł  =198,00zł

3 godz dopłaty  – 22 dni x10,00 zł  = 220,00 zł

4 godz dopłaty -22 dni x 11,00zł  = 242,00 zł

5 godz dopłaty – 22 dni x 12,00zł = 264,00 zł na miesiąc

II dziecko w przedszkolu – rodzeństwo 0,65 zł- opłata stała

III dziecko w przedszkolu oraz 6- letnie i z orzeczeniem – zwolnienie z opłaty stałej.

Dzieci z Ukrainy płacą tak samo jak Polacy.