Drodzy Rodzice.
 
Ze względu na obecną sytuację w tym roku szkolnym na zebrania zapraszamy tylko Rodziców dzieci najmłodszych.
 
Wiewiórki – 1.09. godzina 16:30
Biedronki – 2.09. godzina 16:30
Pszczółki – 3.09. godzina 16:30
Na zebranie prosimy przynieść numer pesel dziecka.
 
Pozostali Rodzice proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie dokumentów przygotowanych przez wychowawców.
 
Listy z nazwami grup, do których dostały się dzieci będą wystawione przy wejściu do przedszkola.
 
BARDZO prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego w jak najszybszym terminie.
 
Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci.