Grupa „Rybki” to oddział integracyjny.

W grupie tej uczą się, wspólnie bawią i przebywają dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.
Adaptacja i integracja to dwa najważniejsze cele w tej grupie.

Z „Rybkami” wspólnie czas spędzają:

Nauczyciele:

p. Małgosia
p. Iwona
p. Natalia
pomoc nauczyciela:
p. Agnieszka

woźna oddziałowa:
p. Bożenka

„Do przedszkola płyną Rybki,
bardzo zwinne, bardzo szybkie.
I ci wszyscy co je znają,
bardzo Rybki te kochają.
Bo są dobre i wesołe
oraz pomagają sobie”.