STATUT PRZEDSZKOLA

Programy, projekty i innowacje realizowane w Przedszkolu

  1. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – program ogólnopolski.
    Prosimy zapoznać się ze szczegółami projektu: harmonogram regulamin (1) | plakat
  2. Autorski program profilaktyki wad postawy, autor: Bożena Wójcik: „Trzymaj się prosto”.
  3. Program autorki z zakresu edukacji regionalnej „Moja mała Ojczyzna” autorstwa Wioletty Kluczki, Agnieszki Nowak oraz Aleksandry Szwedy.
  4. „Moja przygoda z literkami” pedagogiczną innowację metodyczną wspierającą rozwój gotowości do nauki czytania w oparciu o odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak, autorki: Maria Hanzlik, Sylwia Dytkowicz, Jolanta Mielczarek.
  5. Zdobywamy certyfikat zdrowia w ramach Sieci Szkół i Przedszkoli promujących Zdrowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym „Metis”.
  6. Zdobyliśmy certyfikat Wielkiej Ligi Czytelniczej  certyfikat czytelniczy
  7. Zdobywamy certyfikat „Chronimy dzieci”. Szczegóły: www.chronimydzieci.pl. Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem Miejskiego Przedszkola