Wychowawcy świetlicy szkolnej zapraszają uczniów klas 1-3 do udziału w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Wiosenny bukiet”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, a zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, płaskiej lub przestrzennej przedstawiającej wiosenny bukiet. Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką plastyczną ( farby, kredki, kolarz, papier kolorowy, bibuła, wyklejanka, wydzieranka, plastelina), format pracy dowolny.

Zdjęcie gotowej pracy prosimy przesłać do 26 kwietnia 2021 r.  na adres:  biblioteka.swietlicasp29@gmail.com

W mailu prosimy podać dane dziecka (imię, nazwisko, klasa). Należy również przesłać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (załącznik dostępny poniżej). Zgoda znajduje sie tu.