COVID-19

W związku z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo każdego członka społeczności szkolnej oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły, wprowadzam obowiązek noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych szkoły (korytarz, klatka schodowa szkoły, szatnia).

Ryszard Szymura
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29

Procedury szczegółowe: załączniki 1 – 16

Procedura powiadamiania szkoły o chorym uczniu