Aby pobrać dokument, kliknij w poniższe pozycje na liście

Statut szkołyPobierz
Program wychowawczo – profilaktycznyPobierz
WZO Wewnątrzszkolne zasady ocenianiaPobierz
WZO Kryteria oceny zachowania w klasach IV – VIII i I-IIIPobierz

Procedura dziennika elektronicznego

Aby pobrać dokument, kliknij w poniższe pozycje na liście

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 29 IM F. ŻWIRKI I S. WIGURY w KATOWICACHPobierz
Oświadcznie usprawiedliwiania  drogą elektroniczną nieobecności dzieckaPobierz
Oświadczenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennikaPobierz
Formularz danych kontaktowych do rodziców (opiekunów prawnych)Pobierz
Karta lekcyjna w wypadku awarii systemu elektronicznegoPobierz

Inne ważne dokumenty

Aby pobrać dokument, kliknij w poniższe pozycje na liście

Kalendarz roku szkolnego 2022/23Pobierz
Ocena ważonaPobierz

Przedmiotowy System Oceniania:

Język polskiPobierz
język angielski kl. IV-VIIIPobierz
język angielski kl. I -IIIPobierz
matematykaPobierz
historiaPobierz
wiedza i spoleczeństwoPobierz
przyrodaPobierz
technikaPobierz
plastykaPobierz
muzykaPobierz
informatykaPobierz
wychowanie fizycznePobierz
edukacja wczesnoszkolnaPobierz
religiaPobierz
etyka w klasach IV-VIIIPobierz
etyka w klasach I-IIIPobierz
geografiaPobierz
fizykaPobierz
chemiaPobierz
j.hiszpańskiPobierz
j. niemieckiPobierz
edukacja dla bezpieczeństwaPobierz

Wymagania edukacyjne

chemia klasa VIIPobierz
chemia klasa VIIIPobierz
religia klasy I -VIIPobierz
technika klasa IVPobierz
informatyka klasy IV – VIIIPobierz
technika -Karta_rowerowa_klasa IVPobierz
technika klasa V – VIPobierz
wychowanie fizyczne Pobierz
język hiszpański klasa VII/VIIIPobierz
język niemiecki kl VIIPobierz
język niemiecki kl VIIIPobierz
język polski klasa IV Pobierz
język polski klasa VPobierz
język polski klasa VIPobierz
język polski klasa VIIPobierz
język polski klasa VIIIPobierz
matematyka klasy IV -VIIIPobierz
muzyka klasy IV- VIIIPobierz
plastyka klasy IV -VIIIPobierz
przyroda klasa IVPobierz
biologia klasa VPobierz
biologia klasa VIPobierz
biologia klasa VIIPobierz
biologia klasa VIIIPobierz
edukacja wczesnoszkolna klasa I-IIIPobierz
etyka klasy I-IIIPobierz
etyka klasy IV – VIIIPobierz
geografia klasa VPobierz
geografia klasa VI Pobierz
geografia klasa VII Pobierz
geografia klasa VIII Pobierz
historia  klasy IV – VIIIPobierz
Informatyka klasy IV – VIIPobierz
język angielski – klasy IPobierz
język angielski – klasy IIPobierz
język angielski – klasy III Pobierz
język angielski klasy IVPobierz
język angielski klasy V Pobierz
język angielski klasy VI Pobierz
język angielski klasy VII Pobierz
język angielski klasy VIII Pobierz
edukacja dla bezpieczenstwaPobierz
wiedza o spoleczeństwiePobierz

Tematy z wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII (pobierz)