Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Zajęcia są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, a także obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.

Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego, proponując różne gry i zabawy.

Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw oraz wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Ćwiczymy także umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami. Staramy się rozwijać aktywność i zainteresowania dzieci poprzez organizowanie konkursów. Bierzemy także udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

Imię i nazwiskoPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
A.Doległo6.45- 14.0011.00-17.009.00-13.0010.15-15.0011.00-15.00
E. Kryut – Adamus11.00-13.4511.00-14.458.45-14.3011.00-17.0011.00-13.45
D. Matera11.30-17.006.45-11.1512.30-17.006.45-10.306.45-14.30
E. Kurzak6.45-9.3014.45-17.00