GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

ptr

13 grudnia 2021 roku przypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. Pamięć o tamtych wydarzeniach, ich przyczyna i przebieg  powinny zawsze być obecne w świadomości społecznej, dlatego też niezmiernie ważny jest udział uczniów i nauczycieli naszej szkoły w projekcie.

Nie zabierajcie Mamy.

W dniu 21 października klasy 8a i 8b obejrzały film dokumentalny „Nie zabierajcie Mamy”, który przedstawił nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce.

Konferencje w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mowią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!

  1. 12.10.2021r – temat konferencji: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” – 2 nauczycieli
  2. 19.10.2021r. – temat konferencji: „Pamięć o tych, ktorzy współtworzyli związek „Solidarność”” – 3 nauczycieli.

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13.12.1981 r. – Pamiętamy” wystawa

W dniach od 13 – 20 grudnia 2021 roku w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13.12.1981 r. – Pamiętamy”

uczniowie mogą zwiedzać prezentowaną w naszej szkole wystawę historyczną.

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. Pamięć o tamtych wydarzeniach, ich przyczynę i przebieg  ilustruje wspomniana wystawa : Kopalnia strajkuje….strajk i pacyfikacja kopalni Wujek 13-16 grudnia 1981.

 Opracowana i przygotowana przez  przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wystawa zawiera informacje o kryzysie w Polsce w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, powstaniu związku zawodowego, SOLIDARNOŚĆ, aż do wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek.