Każda szkoła musi mieć dyrektora.

Zobacz kto pełni tę funkcje w naszej szkole!

Ryszard Szymura
Dyrektor

Dyrektor Szkoły