dla uczniów klas IV pod hasłem „Obserwuję, rozumiem, liczę”

 przeprowadzonego online przez Szkołę Podstawową nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

16 kwietnia 2021 r.

1.      Udział w konkursie zgłosiło 6 katowickich szkół:

Ø  Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej

Ø  Szkoła Podstawowa nr 66

Ø  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Ø  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8

Ø  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9

Ø  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10

2.      Do konkursu przystąpiło 26 uczniów klas czwartych.

3.      Konkurs polegał na indywidualnym rozwiązaniu przez ucznia testu jednokrotnego wyboru. Test składał się z 15 zadań przyrodniczych i 7 zadań matematycznych, za które uczeń mógł zdobyć maksymalnie 22 punkty.

4.      Informację o ilości punktów zdobytych przez uczniów z poszczególnych szkół przekazano nauczycielom  po zakończeniu konkursu.

5.      Ogólne wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej organizatora w dniu konkursu i przedstawiają się następująco:

I miejsce za wynik 22/22 pkt zdobyli:

Michał Pałka – ZSP nr 8 w Katowicach

      Anna Mróz –  ZSP nr 10 w Katowicach

II miejsce za wynik 21/22 pkt zdobyła:

     Marta Iwaniuk  –  SP nr 66 w Katowicach

III miejsce za wynik 20/22 pkt zdobyli:

     Olga Kampka –  SP nr 66 w Katowicach

     Nikodem Majewski –  ZSP nr 1 w Katowicach

     Kacper Kawczyński –  ZSP nr 1 w Katowicach

Wyróżnienia za wynik 19/22 pkt zdobyli:

    Michał Pohl –  SP nr 35 w Katowicach

    Magdalena Jagła –  ZSP nr 9 w Katowicach

    Szymon Diak –  SP nr 66 w Katowicach

6. Laureaci konkursu otrzymają od organizatora konkursu dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną przekazane  do skrytek pocztowych w poniedziałek 26 kwietnia 2021r.

Wszystkim nauczycielom i uczniom uczestniczącym w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.