Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o rozpoczynającej się akcji wojewódzkiej „Bezpieczne Wakacje 2022″, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, zwłaszcza w ośrodkach wypoczynku letniego.