Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu bardzo dziękuje wszystkim rodzicom i uczniom , którzy tak aktywnie włączyli się w akcję zbiórki pomocy szkolnych Kredkobranie .

Dziękujemy uczennicom klasy 6,7  za pomoc w pakowaniu , chłopcom z klasy 8 za dostarczenie paczek na pocztę.

Przez takie gesty świat staje się chociaż na moment piękniejszy !!!!