Biliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach prowadzi mgr Ewa Lyszczyna.

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07.45 – 14.458.00 – 14.007.45 – 14.457.45 – 14.457.30 – 13.00

Wśród czasopism czytelni znajdziemy prasę o tematyce

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczący ponad 10 tysięcy woluminów został opracowany w programie „Biblioteka Szkolna – MOL”. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, a zbiory udostępniane są w sposób zautomatyzowany.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

Biblioteka szkolna od lat współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach (Filia nr 27). W ramach współpracy wspólnie organizujemy i przeprowadzamy konkursy czytelnicze, literackie i ekologiczne dla uczniów naszej szkoły, w filii MBP odbywają się także zajęcia edukacyjne o różnorodnej tematyce poszerzające wiadomości i umiejętności uczniów.

Innowacja Pedagogiczna

W  roku szkolnym 2014/15 w naszej szkole została wprowadzona innowacja pedagogiczna zatytułowana  Zaczytaj się na szóstkę. Są to zajęcia edukacyjne  mające na celu przede wszystkim kształtowanie  kultury czytelniczej, zainteresowanie dobrą lekturą oraz wspieranie uczniów w ich rozwoju na każdym etapie nauczania.

Zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu tj. w czwartki w godzinach  8.00 – 8. 45  i w piątki w godzinach 12.40 – 13.25. Prowadzone przez nauczyciela – bibliotekarza obejmują  różnorodną tematykę  realizowaną w oparciu o  baśnie,  legendy, utwory znanych i lubianych klasyków literatury dziecięcej, czasopisma dziecięce, a także encyklopedie i książki popularnonaukowe. W zajęciach mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie naszej szkołyZAPRASZAMY !

Wieści Biblioteczne

Raz na dwa miesiące ukazują się „Wieści Biblioteczne”. Gazetka propaguje bibliotekę i jej zbiory, rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, wzbogaca ich wiedzę i zachęca do sięgania po książkę niezależnie od wieku. Tematyka biuletynu dotycząca między innymi rocznic, świąt, ważnych wydarzeń z życia szkoły – kierowana jest również do rodziców uczniów, którzy tą drogą informowani są o działalności biblioteki. Raz w roku ukazuje się numer specjalny biuletynu informujący rodziców o pasowaniu uczniów klas pierwszych na czytelników.

Zobacz naszą bibliotekę
Kilka fotografii z naszej wspaniałej czytelni i biblioteki