Program eTwinning – Europejska współpraca szkół

Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach.

Nasi uczniowie:

Nauczyciele, dyrektorzy szkół mogą spojrzeć z dystansem na swoje szkolne problemy i dotychczasowe rozwiązania, i spróbować dokonać zmian czy niezbędnych korekt sprawdzając metody stosowane w innych szkołach europejskich.

Założycielem klubu jest Michał Spławiński, zawodnik z sukcesami sportowymi na arenie krajowej i międzynarodowej, który kontynuuje rodzinne tradycje związane z pływaniem wyczynowym. Zawodnik klubów MOSiR Mysłowice, SMS Racibórz oraz AZS AWF Katowice.

Nauczyciele biorący udział w eTwinning to:

Projekty, w których braliśmy udział

————————————————————————————–

E(co) friends
Kraj partnerski: Malta, Hiszpania, Rumunia

Opis projektu: Szkoły partnerskie angażują się w szeroko pojętą działalność ekologiczną. Dzięki współpracy mogą dzielić się pomysłami i wymieniać przykłady dobrej praktyki. Uczniowie pracując metodą projektów praktycznie wykorzystują wiedzę na temat ekologii.

Korzyści: Wprowadzając w życie wypracowane pomysły czynimy naszą szkołę przyjazną środowisku. Uczniowie ćwiczą posługiwanie się językiem angielskim oraz wykorzystywanie technologii komputerowych.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów nadesłanych przez uczestników projektu (zakładka Eco ideas):

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

CULTURE IN MIND 

Kraj partnerski: Wielka Brytania

Opis projektu: Jest to aktualnie realizowany, długofalowy projekt polegający na wymianie prac na wybrany przez uczniów temat. Uczniowie piszą o miejscu swojego zamieszkania, wykonują projekty na temat rodziny, szkoły, swoich zainteresowań. Poruszają tematy związane z kulturą swojego kraju, opowiadają o sposobie spędzania wolnego czasu a przede wszystkim szukają przyjaciół wśród rówieśników z innego europejskiego kraju.

Korzyści: otwarcie na inne kultury, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

HOW @RE YOU? 

Kraj partnerski: Wielka Brytania

Opis projektu: Uczniowie wymieniali się informacjami dotyczącymi swojego kraju, regionu, miasta, szkoły jak również kultury. Pisali o życiu codziennym, czasie wolnym i swoich zainteresowaniach.

Korzyści: Uczniowie nawiązali kontakt z rówieśnikami z innego kraju europejskiego korespondując drogą elektroniczną, poznali kulturę, zwyczaje i życie codzienne partnerów rozwijając równocześnie swoje kompetencje językowe.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

SAY IT

Kraj partnerski: Francja, Czechy

Opis projektu: Uczniowie kl.V tworzyli krótkie wypowiedzi o sobie. Następnie nagrywali je na komputerze w formacie mp3. Nagrania, wraz ze zdjęciem całej grupy zostało wysłane do szkół partnerskich. Uczniowie we Francji i Czechach mieli za zadanie na podstawie usłyszanych wypowiedzi ustalić, w którym miejscu na zdjęciu znajduje się dany uczeń. Takie samo zadanie wykonali nasi uczniowie, odnajdując kolegów z zagranicy na zdjęciu według ich nagrań.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, zwłaszcza rzadko ćwiczone umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, otwierali się na inne kultury.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

CULTURAL INTERCHANGES

Kraj partnerski: Hiszpania

Opis projektu: Uczniowie kl.IV pisali listy do kolegów z Hiszpanii, zawierające podstawowe informacje osobowe: imię, wiek, ulubione przedmioty szkolne itp. Wiadomości te zostały zamieszczone na forum internetowym eTwinning.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j. angielskim, otwierali się na inne kultury, podnosili motywację do nauki języka.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

LIVING MAP OF EUROPE 

Kraj partnerski: Hiszpania, Polska, Cypr, Grecja, Portugalia, Łotwa, Węgry, Turcja, Luxemburg, Włochy, Francja, Islandia, Belgia, Finlandia, Estonia, Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Norwegia, Słowacja, Czechy.

Opis projektu: Uczniowie kl.V wysyłali pocztówki z dołączonym krótkim listem do wszystkich szkół partnerskich, w zamian otrzymując kilkadziesiąt pocztówek z różnych krajów Europy. Karki te następnie umieściliśmy na ściennej mapie Europy, każdą przy danym kraju.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, otwierali się na inne kultury, poznawali mapę polityczną Europy, ćwiczyli adresowanie kopert.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)
Zobacz broszurę (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

WAITING FOR SANTA CLAUS 

Kraj partnerski: Rumunia, Polska

Opis projektu: Projekt był przeznaczony dla uczniów klas młodszych, którzy przy pomocy prac plastycznych i fotografii dzielili się swoimi przeżyciami związanymi z oczekiwaniem na przyjście Świętego Mikołaja oraz prezentowali tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Pisali również życzenia świąteczne swoim partnerom w języku angielskim.

Korzyści: Uczniowie poznali tradycje świąteczne innego kraju europejskiego, wskazali podobieństwa i różnice, ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim.

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–

MAKING FRIENDS, LEARNING CULTURES

Kraj partnerski: Finlandia

Opis projektu: Uczniowie kl. VI pisali listy do kolegów z Finlandii. Co miesiąc tematyka listów była inna, np. podstawowe informacje o sobie, szkoła, Boże Narodzenie, miejsce zamieszkania. Wiadomości były wysyłane w formie poczty elektronicznej e-mail.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, otwierali się na inne kultury, poszerzali słownictwo oraz umiejętności ICT

Zobacz certyfikat (kliknij tutaj)

————————————————————————————–