Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23

06.09.2022 r

Klasy I, IIIci, IV i VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego – profilaktycznego,

13.09. 2022r

klasy II, III oraz V-VII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego – profilaktycznego

29.11.2022 r

Spotkania klasowe z wychowawcą.

31.01.2023 r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

30.05. 2023r

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen opisowych rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

Konsultacje

25.10.2022r

13.12.2023r

14.03.2023r

18.04.2023r