Jest się czym pochwalić

Obecnie w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły 189 uczniów. Uczniowie uczą się wspaniale o czym co roku świadczą wyniki egzaminów po klasie VIII, które kształtują się powyżej średniej!

Ilość klas

Poniżej znajdziesz informację na temat ilości klas

Klasy I: 2
Klasy II: 2
Klasy III: 2
Klasy IV: 3
Klasy V: 1

Klasy VI: 1
Klasy VII: 1
Klasy VIII: 1