Drodzy Rodzice i Uczniowie !!!

Informujemy o możliwości odbioru kompletów podręczników  na rok szkolny 2022/2023

dla uczniów klasy czwartej, piątej, siódmej i klas ósmych  od dnia 29 sierpnia br.

 Podręczniki będą wydawane wg podanego niżej, ustalonego harmonogramu.

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW:

  1. Klasy 8a i  8b         29 sierpnia  ( poniedziałek)              w godzinach :   11.30 – 14.30
  2. Klasa 7a  i 4a         30 sierpnia ( wtorek)                         w godzinach :   11.30 – 14.30
  3. Klasa 5a                  31 sierpnia (Środa)                            w godzinach :   11.30 – 14.30

Uczniów, którzy nie mogą odebrać podręczników w podanych terminach zapraszamy do biblioteki w dniu 1 wzrześnia br. w godzinach od: 11.30 – 14.00.

Podręczniki  i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych i drugich zostaną przekazane uczniom przez wychowawców !

Uczniowie klasy: szóstej i klas trzecich ze względów technicznych otrzymają podręczniki w późniejszym terminie o czym poinformujemy Państwa przez wychowawców i przez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że podręczniki szkolne są wypożyczane i udostępniane uczniom w danym roku szkolnym i podlegają zwrotowi tuż przed zakończeniem roku szkolnego.