Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie plastycznym:

 ,,Bezpieczeństwo w Internecie – korzyści i zagrożenia”

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

Klasy  I-IV  i klasy  V-VIII

Konkurs rozpoczyna się 27 stycznia 2022 r. i trwa do 7 lutego 2022 r. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu (nie aprobujemy gotowych/wydrukowanych tekstów/zdjęć)

– Treść: nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni                                                                                                                                                        – Format prac plastycznych nie mniejszy niż A3

–  Hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu

Prace  należy składać w gabinecie pedagoga lub w świetlicy szkolnej.

Organizatorzy konkursu : pedagog szkolny i świetlica szkolna

wyniki zostaną ogłoszone w Dzień Bezpiecznego Internetu tj. w dniu  8. 02. 2022 r.