Z przyjemnością podajemy wyniki REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KALENDARZ”:

Styczeń: DAWID RYBAK

Szkoła Podstawowa nr 12 z Poddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Luty: MAURICE KALUS

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna  w Katowicach

Marzec: GRZEGORZ PRZYBYŁA

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Kwiecień: WERONIKA GROCHAL 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Maj: PAULINA BARON 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Katowicach

Czerwiec: IGA MARCINKOWSKA

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 w Katowicach

Lipiec: OSKAR LEX

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

Sierpień: EMILIA DAWIDCZYK 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 w Katowicach

Wrzesień: MARTYNA STULEBLAK

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

Październik: MATEUSZ WASZEK

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

Listopad: REGINA JAKUBIK

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

Grudzień: MARTA MAGOŃ

Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach

WYRÓŻNIENIE: ANDRZEJ WĘDRYCHOWICZ

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody wyślemy pocztą lub dostarczymy bezpośrednio do szkoły.