Wysokość kryterium dochodowego  uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego wynosi 600zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski są do pobrania u p. Pedagog E. Jarczok s. 31

Wypełnione wnioski składa się także w gabinecie pedagoga szkolnego do  15 września 2022