Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023, które odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 9 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 17.00.
Tematyka spotkania:
a) prezentacja oferty edukacyjnej szkoły,
b) sprawy różne, w tym:
– informacja o podręcznikach do I klasy,
– opieka świetlicowa,
– dożywianie (obiady, mleko oraz owoce i warzywa w szkole).