Szanowni Państwo,

1 października uruchomiono nowy system, który zastąpił Śląską Kartę Usług Publicznych. Uprzejmie prosimy, by w placówkach edukacyjnych wskazano, że dzieci i młodzież korzystające z tzw. ulgi metropolitalnej {bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży mających miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM od lat 7 do dnia 16. rocznicy urodzin) mogą nadal korzystać z kart ŚKUP. Zakodowane ulgi są i będą widoczne. Natomiast uczniowie, którzy planowali zakodować uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, do czasu pełnej sprawności systemu, mogą podróżować z dokumentem potwierdzającym wiek oraz miejsce zamieszkania.

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji i załączonego komunikatu do wszystkich placówek edukacyjnych na terenie Państwa gminy.