Drodzy Rodzice i Uczniowie !!!

Informujemy o możliwości odbioru kompletów podręczników  na rok szkolny 2023/2024

dla uczniów klasy piątej, szóstej i ósmej  od dnia 31 sierpnia br.

 Podręczniki będą wydawane wg podanego niżej, ustalonego harmonogramu.

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW:

  1. Klasa 5a i 8a           31 sierpnia  ( czwartek)                    w godzinach :   11.30 – 14.30
  2. Klasa 6a                  01 września (piątek)                         w godzinach :   12.30 – 14.30

Uczniów, którzy nie mogą odebrać podręczników w podanych terminach zapraszamy do biblioteki szkolnej w dniu 4 wzrześnia br. w godzinach od: 11.30 – 14.00.

Podręczniki  i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy drugiej i trzeciej zostaną przekazane uczniom przez wychowawców w dniu 1 i 2 wzreśnia br.

Uczniowie klasy: pierwszej, klas czwartych i klasy siódmej ze względów technicznych otrzymają podręczniki w późniejszym terminie o czym poinformujemy Państwa przez wychowawców i przez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że podręczniki szkolne są wypożyczane i udostępniane uczniom w danym roku szkolnym i podlegają zwrotowi tuż przed zakończeniem roku szkolnego.