Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się poniższymi dokumentami.

Podpisane oświadczenia przynosimy 1.09.

      Katowice 24.08.2020

 

Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie otwarte, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.   

 Zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się 1 września we wtorek 2020r

 W placówce nie będą mogły przebywać osoby z zewnątrz.

By zminimalizować ryzyko , rodzice nie będą mieli wstępu do placówki w momencie przyprowadzania i odbioru dziecka. Ten zakaz będzie dotyczył wszystkich dorosłych. Dzieci będą odbierane od rodziców przy wejściu, przez panią dyżurująca w holu przedszkola. Rodzic, który w sytuacjach nadzwyczajnych będzie musiał wejść do przedszkola będzie zobowiązany do zachowania dystansu 2 metrów od pracowników, zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury. Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna, zdrowa osoba!

Nie będzie organizowanych wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, lasu.

Każda grupa będzie miała wyznaczony czas na wyjście do przedszkolnego ogrodu. Aby umożliwić wszystkim grupom pobyt na świeżym powietrzu, będzie to maksymalnie pół godziny dziennie.

Z sal będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, książki, małe klocki, puzzle, gry planszowe, itp. By zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i sobie, nauczyciele i personel będą zaopatrzeni w przyłbice.

Salę, w której będą przebywały dzieci, co godzinę będą musiały opuścić oczywiście z zachowaniem dystansu i zgodnie z wprowadzonym harmonogramem, by można było zdezynfekować i przewietrzyć salę.

Zajęcia gimnastyczne prowadzone będą przy otwartych oknach.

Będziemy zwracać uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po zabawie po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

W każdej łazience wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

OGROMNA PROŚBA

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie opiekunom istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola w obecnych warunkach, będą musieli podpisać stosowane oświadczenia mówiące o tym, że świadomie biorą odpowiedzialność za swoją decyzję. Będą też musieli podpisać zgodę na mierzenie temperatury przy wejściu do przedszkola.

Stosowne oświadczenia proszę wypełnić i przekazać w dniu przyprowadzenia dziecka  opiekunowi dyżurującemu w holu przedszkola.

 Rodzicu!

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

Dzieci z podwyższoną temperaturą – stanem podgorączkowym powyżej 37 stopni, z katarem, kaszlem, biegunką, bólem brzucha, wysypką, zaczerwienionymi oczami – bezwzględnie i kategorycznie będą odsyłane do domu.

Gdy objawy dadzą o sobie znać w trakcie pobytu w przedszkolu, dziecko trafi do izolatorium a rodzic będzie informowany o sytuacji i w trybie pilnym będzie musiał odebrać dziecko z przedszkola. Stworzona zostanie na tę okoliczność karta, w której zapisywana jest godzina informowania telefonicznego o objawach stwierdzonych u dziecka oraz godzina odbioru dziecka przez rodzica.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów , plecaków, zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Zabronione jest też wynoszenie rysunków i innych przedmiotów z sali przedszkolnej.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Nie zostawiamy dziecka w przedszkolu dłużej, niż to konieczne i nie. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo abyśmy mogli szybciej powrócić do normalnego funkcjonowania.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

Barbara Głąbica

 

 

 

 WEiS – OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

GŁÓWNE ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA OD 1.09

przyprowadzanie-i-odbiór-dzieci-COVID-19

POSTĘPOWANIE-W-PRZYPADKU-PODEJRZENIA-ZAKAŻENIEM-KORONAWIRUSEM-1