Grupa Żabek to oddział integracyjny.

Celem nadrzędnym funkcjonowania takiej grupy jest
intensywna integracja dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych oraz motywacja i wsparcie rozwoju kilkulatków.

Z „Żabkami” wspólnie czas spędzają:

Nauczyciele:

p. Iza
p. Ewa
p. Marzena
pomoc nauczycieli:
p. Paulina

woźna oddziałowa:
p. Grażyna.

„Żabki lubią wciąż malować,
potem salę dekorować.
Prac plastycznych całe teczki,
wciąż brakuje nam karteczki”.