Grupa „Jeżyki” to oddział ogólnodostępny.

Głównym celem tej grupy jest jak najlepsze przygotowanie do pełnienia roli ucznia, ponieważ w przyszłym roku większość dzieci z tej grupy pójdzie do szkoły.

Z „Jeżykami” wspólnie czas spędzają:

Nauczyciele:

p. Małgosia
p. Usia

woźna oddziałowa:
p. Kasia

„W naszych Jeżykach fajnie jest,
Czasem się bawimy,
ciekawych rzeczy się uczymy
i na spacer wychodzimy,
nowych przyjaciół poznajemy,
wszyscy w zespole żyjemy.”