Grupa „Słoneczka” to oddział ogólnodostępny.

Dzieci codziennie poznają, przyswajają i realizują zasady i normy współbycia w grupie.

Ze „Słoneczkami” wspólnie czas spędzają:

Nauczyciele:


p. Ola K.

woźna oddziałowa:
p. Bogusia


„Tu Słoneczka Was witają,
pozdrawiają, zapraszają.
Wszyscy wiedzą to wokoło –
u nas zawsze jest wesoło”