INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE*:

Podstawa prawna:

opłaty-w-przedszkolu-od marca 2023; pobierz

zarządzenie w sprawie stołówek od marca 2023r.: pobierz

Opłaty za przedszkole dokonujemy na indywidualne numery kont bankowych otrzymane w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca.

*Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).