DANE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

p. Tomasz Ptak

nr tel. (32) 606-13-23
adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl