Katowice 11.05.2020

  

Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie otwarte, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.     

Drodzy Rodzice. W ostatnim czasie kontaktowałam się z Wami drogą mailową
i przez telefon. Informacje uzyskane od Państwa miały jedynie charakter orientacyjny dla organu prowadzącego.

Prezydent miasta Katowice będzie analizował sytuację biorąc pod uwagę zarówno Państwa potrzeby, ale także rzeczywistość epidemiologiczną w naszym mieście.

W najbliższych dniach po przeanalizowaniu przez Prezydenta zbiorczych wyników dostaniemy informację, czy przedszkole od 25 maja będzie otwarte. Dlatego prosimy śledzić naszą stronę internetową i profil Facebook.

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że nie będzie to przedszkole, jakie znamy. Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ zostały opracowane procedury bezpieczeństwa i dostosować warunki do obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej, która nie gaśnie – a wręcz przeciwnie, w naszym województwie jest najgroźniejsza.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grupy przedszkolne działające w sytuacji ewentualnego otwarcia.                            GIS wymaga, by dzieci przydzielone do poszczególnych oddziałów nie stykały się ze sobą. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i całego personelu przedszkola  będą stworzone nowe grupy na czas pandemii, ponieważ rano i po południu dzieci nie będą przebywać w grupach łączonych. Chcemy aby byli Państwo świadomi, że dzieci mogą nie spotkać się ze swoimi Paniami czy kolegami.
Placówka będzie otwarta od 700 do 1600.

Nie zostawiamy dziecka w przedszkolu dłużej, niż to konieczne i nie przyprowadzamy go jeśli nie ma takiej potrzeby. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo abyśmy mogli szybciej powrócić do normalnego funkcjonowania.

 W placówce nie będą mogły przebywać osoby z zewnątrz.

By zminimalizować ryzyko, rodzice nie będą mieli wstępu do placówki w momencie przyprowadzania i odbioru dziecka. Ten zakaz będzie dotyczył wszystkich dorosłych. Dzieci będą odbierane od rodziców przy wejściu, przez panią dyżurująca w holu przedszkola. Rodzic, który w sytuacjach nadzwyczajnych będzie musiał wejść do przedszkola będzie zobowiązany do zachowania dystansu 2 metrów od pracowników, zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury. Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna, zdrowa osoba!

Nie będzie organizowanych wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, lasu.

Każda grupa będzie miała wyznaczony czas na wyjście do przedszkolnego ogrodu. Aby umożliwić wszystkim grupom pobyt na świeżym powietrzu, będzie to maksymalnie pół godziny dziennie. Na placu zabaw wyłączone zostaną z użytku wszystkie urządzenia w tym piaskownice.

Z sal będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany ,lalki, wózki, książki, małe klocki, puzzle, gry planszowe, itp. By zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i sobie, nauczyciele i personel będą zaopatrzeni w przyłbice. W związku z nie zakrywaniem przez dzieci                           w przestrzeni przedszkola okolic ust i nosa, nauczyciele będą zobligowani do rygorystycznego pilnowania, zachowania dystansu dzieci przebywających w salach względem siebie.

Salę, w której będą przebywały dzieci, co godzinę będą musiały opuścić oczywiście z zachowaniem dystansu i zgodnie z wprowadzonym harmonogramem, by można było zdezynfekować i przewietrzyć salę.

Zajęcia gimnastyczne prowadzone będą przy otwartych oknach.

Będziemy zwracać uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po zabawie po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

W każdej łazience wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w duży plastikowy pojemnik z przykrywką, nie mniejszy niż 30x35x40 podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – umieścimy w nim po zdezynfekowaniu indywidualny pakiet do zabawy dla każdego dziecka: kredki, kartki do rysowania, kolorowanki, nożyczki, papier kolorowy, klej, układanki drewniane, klocki itp. rzeczy ,które będzie można dezynfekować. 

OGROMNA PROŚBA

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, o przekazanie dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 

Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola w obecnych warunkach, będą musieli podpisać stosowane oświadczenia mówiące o tym, że świadomie biorą odpowiedzialność za swoją decyzję. Będą też musieli podpisać zgodę na mierzenie temperatury przy wejściu do przedszkola.

Stosowne oświadczenia proszę wypełnić i przekazać w dniu przyprowadzenia dziecka w kopercie opiekunowi dyżurującemu w holu przedszkola.

 

Rodzicu

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

Dzieci z podwyższoną temperaturą – stanem podgorączkowym powyżej                37 stopni, z katarem, kaszlem, biegunką, bólem brzucha, wysypką, zaczerwienionymi oczami – bezwzględnie i kategorycznie będą odsyłane do domu.

Gdy objawy dadzą o sobie znać w trakcie pobytu w przedszkolu, dziecko trafi do izolatorium a rodzic będzie informowany o sytuacji i w trybie pilnym będzie musiał odebrać dziecko z przedszkola. Stworzona zostanie na tę okoliczność karta, w której zapisywana jest godzina informowania telefonicznego o objawach stwierdzonych u dziecka oraz godzina odbioru dziecka przez rodzica.

Proszę o zaopatrzenie swojego dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia,
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, plecaków, zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Zabronione jest też wynoszenie rysunków i innych przedmiotów z sali przedszkolnej.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.

Rodzice, którzy z powodu obaw o swoje dzieci nie chcą ich w tym momencie posyłać do przedszkola będą mogli nadal korzystać z zasiłku, który obowiązuje do 24 maja – nawet w wypadku, gdy placówka będzie otwarta.

Poniższe oświadczenia są obowiązkowe! Można napisać odręcznie.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

Barbara Głąbica