Prosimy o podpisanie oświadczenia przez rodziców dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego i o wyrażenie chęci lub jej brak do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych.

Oświadczenie