Nasze przedszkole rozpoczyna udział w Programie Powszechnej Dwujęzyczności.

SKOK DO PRZYSZŁOŚCI

Program wychowania przedszkolnego

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego w korelacji z językiem angielskim

Program „Skok do przyszłości” stanowi zbiór wytycznych do pracy nauczyciela z dzieckiem w

wieku przedszkolnym bez ograniczania jego kreatywności. Ustala, jakie wiadomości,

umiejętności i nawyki o trwałych walorach poznawczych i wychowawczych oraz w jakiej

kolejności dzieci przyswajają. Implementacja programu gwarantuje wielokierunkowy rozwój

dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.

Program jest zgodny z obowiązującymi

zapisami prawa oświatowego.